< Nazaj na članke

AWARE – zavedanje (AWAREness) o kibernetski varnosti v sektorju poklicnega izobraževanja in usposabljanja

»Če želimo biti uspešni v digitalni dobi se moramo pripraviti, prilagoditi in pridobiti kompetence. Pripravimo se na digitalno preobrazbo industrije in naših organizacij.«

AWARE je projekt programa Erasmus + (KA2) katerega cilj je razviti didaktične pristope, metodologije in vsebine učnih načrtov za razvoj ozaveščenosti o kibernetski varnosti in kompetenc, kar je prednostna naloga za sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Rezultati projekta

 1. AWARE Baza znanja

Baza znanja AWARE bo predstavljala prilagojene modularne vsebine, ki bodo zagotavljale celostni pregled konteksta kibernetske varnosti ter njenega sedanjega in prihodnjega pomena, s čimer bo pokrivala ustrezne teme glede dviganja zavesti o digitalizaciji in kibernetski varnosti med učenci in učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 1. AWARE »Kibernetski varnostnik« – komplet za samoocenjevanje

AWARE »Kibernetski varnostnik« bo v obliki interaktivne spletne igrice preverjal učitelje in učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja glede njihova zavedanja o kibernetski varnosti, s pomočjo prepoznavanja njihovih vedenjskih vzorcev ter znanja in spretnosti, ki so jih pridobili preko Baze znanja in Mojstrskih tečajev.

 1. AWARE Mojstrski tečaj

AWARE Mojstrski tečaj bo premišljeno načrtovana učna vsebina, ki bo uvajala metode za varno navigacijo v digitalnem svetu, tako za učitelje kot tudi učence poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na uporabniku prijazen in lahko razumljiv način preko metode pripovedovanja zgodb.

 

Ciljne skupine

Direktne
 • Učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
 • Učenci poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Indirektne
 • Predstavniki MSP.
 • Strokovnjaki za evropsko politiko.
 • Evropski oblikovalci politik.
 • Strokovnjaki za nacionalno politiko.
 • Oblikovalci nacionalnih politik.

 

Cilji projekta

 • Naslavljanje digitalne transformacije skozi digitalno zrelost, odpornost in zmožnost.
 • Dvig zavesti, opolnomočenje in zagotavljanje osnovnega znanja sodelujočim organizacijam na področju kibernetske varnosti.
 • Dvig zavesti in izobraževanje o težavah na področju kibernetske varnosti za učence in učitelje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki so povezane z digitalno transformacijo industrije in organizacij.
 • Ozaveščanje in izobraževanje o vprašanjih kibernetske varnosti med učenci in učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja na individualni ravni, v vsakdanjem življenju.
 • Razvoj AWARE baze znanja, mojstrskih tečajev in kompletov za samoocenjevanje s ciljem predstaviti učiteljem in učencem poklicnega izobraževanja in usposabljanja težave na področju kibernetske varnosti.
 • Prikazati potencial in potrebo po sodelovanju s podjetji iz področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja za krepitev kompetenc o kibernetski varnosti med učitelji in učenci iz tega segmenta.
 • Spodbujanje prehodnosti poklicnih izobraževanj in usposabljanj preko spodbujanja učencev pri iskanju izobraževalnih in kariernih priložnosti na področju kibernetske varnosti.
 • Vzpostavitev stika z oblikovalci politike za krepitev umeščanja kibernetske varnosti v sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Na projektu sodelujejo Gospodarska zbornica Slovenije, SSRD d.o.o., Nefinia, Universidade de Aveiro, p-consulting.gr, SOŠIT, Taste Roots Societa Cooperativa, Wisamar in Eurosuccess.

 

Trajanje projekta: 1. 1. 2022 – 21. 12. 2023

Projekt je sofinanciran s strani programa Erasmus +.

Uncategorized

Naslednji

Udeležitev slovenske ekipe na Evropskem tekmovanju v kibernetski varnosti